خدمات همارو

 • میکاپ محفلی
  150,000 تومان

 • میکاپ VIP
  300,000 تومان

 • شنیون محفلی
  150,000 تومان

 • شنیون ویژه محفلی
  200,000 تومان

 • فون بدن
  20,000 تومان

 • ناخن مصنوعی
  30,000 تومان

 • رنگ موی ساده کرنلی
  150,000 تومان

 • رنگ موی دکلره کرنلی
  200,000 تومان

 • رنگ موی هایلایت کرنلی
  200,000 تومان

 • رنگ موی ساده تا سر شانه
  200,000 تومان

 • رنگ موی دکلره تا سر شانه
  250,000 تومان

 • رنگ موی هایلایت تا سر شانه
  280,000 تومان

 • رنگ موی ساده تا بند سوتین
  250,000 تومان

 • رنگ موی دکلره تا بند سوتین
  280,000 تومان

 • رنگ موی هایلایت تا کتف
  280,000 تومان

 • رنگ موی ساده تا گودی کمر
  300,000 تومان

 • رنگ موی دکلره تا گودی کمر
  450,000 تومان

 • رنگ موی هایلایت تا گودی کمر
  550,000 تومان

 • رنگ موی ساده تا باسن
  400,000 تومان

 • رنگ موی دکلره تا باسن
  550,000 تومان

 • رنگ موی هایلایت تا باسن
  700,000 تومان

 • اصلاح صورت با بند و ابرو
  35,000 تومان

 • اصلاح صورت با شمع و ابرو
  40,000 تومان

 • اصلاح صورت با بند
  20,000 تومان

 • اصلاح صورت با شمع
  55,000 تومان

 • ابرو
  25,000 تومان

 • لیفت ابرو
  300,000 تومان

 • پاکسازی
  100,000 تومان

 • اصلاح خیس
  45,000 تومان

 • شنیون vip
  300,000 تومان

 • کوتاهی مو
  80,000 تومان

 • کوتاهی موی ژورنالی
  100,000 تومان

 • میکاپ چشم
  80,000 تومان

 • لیفت مژه
  300,000 تومان

 • کاشت مژه کلاسیک
  300,000 تومان

 • کاشت مژه والیوم
  400,000 تومان

 • کاشت مژه مگا والیوم
  450,000 تومان

 • کاشت مژه کیم کارداشیان
  500,000 تومان