ما معتقدیم زیبایی در سادگی است.

خدمات سالن زیبایی همارو :

  • خدمات عروس
  • خدمات مو
  • خدمات میکاپ
  • خدمات پوست

مدیریت سالن:

  • پرتو قلی پور

ما متعهد می شویم با استفاده از محصولات با کیفیت و آخرین متدهای آرایشی، به شما احساس و ظاهری زیبا هدیه کنیم و در کنار ما احساس آرامش داشته باشید.

هدف ما پوشاندن عیوب صورت و برجسته نمون زیبایی های شماست. جهت رسیدن به این هدف از مد نظر قرار دادن اجزا چهره و تناسب آن ها، پرهیز از کلیشه و همچنین در نظر گرفتن سن و موقعیت اجتماعی در سالن زیبایی همارو استفاده می شود.